آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در پوشاک بزرگمهر

استخدام فروشنده جهت فعالیت در پوشاک بزرگمهر

1397-09-10

استخدام فروشنده حرفه ای جهت فعالیت در پوشاک بزرگمهر متقاضیان گرامی برای همکاری به آدرس ذیل تشریف بیاورید. رضاشهر بین رضوی ۸ و ۱۰ پوشاک بزرگمهر .

استخدام فروشنده حرفه ای جهت فعالیت در پوشاک بزرگمهر متقاضیان گرامی برای همکاری به آدرس ذیل تشریف بیاورید. رضاشهر بین رضوی ۸ و ۱۰ پوشاک بزرگمهر .

مشهد رضا شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی