آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-09-10

استخدام تعدادی همکار موتورسوار ترجیحا متاهل جهت کار در پیک موتوری با درامدی خوب و محیطی دوستانه و صمیمی

استخدام تعدادی همکار موتورسوار ترجیحا متاهل جهت کار در پیک موتوری با درامدی خوب و محیطی دوستانه و صمیمی

اهواز نادری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی