آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-10

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری با آژانس دوستی با درآمد عالی ، زنگ خور بالا و کارت هدیه و مزایا

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری با آژانس دوستی با درآمد عالی ، زنگ خور بالا و کارت هدیه و مزایا

اهواز بلوار گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی