آگهی استخدام کارمند دفتری و منشی در دفتر بیمه نوین

استخدام کارمند دفتری و منشی در دفتر بیمه نوین

1397-07-22

استخدام کارمند دفتری و منشی جهت کار در دفتر بیمه نوین با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر

استخدام کارمند دفتری و منشی جهت کار در دفتر بیمه نوین با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر

اراک شریعتی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی