آگهی استخدام مستخدم و نظافتچی خانم

استخدام مستخدم و نظافتچی خانم

1397-09-10

استخدام مستخدم و نظافتچی خانم مجرد با ظاهر اراسته و تمیز

استخدام مستخدم و نظافتچی خانم مجرد با ظاهر اراسته و تمیز

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی