آگهی استخدام طراح گرافیست خانم در شرکت غرفه سازی

استخدام طراح گرافیست خانم در شرکت غرفه سازی

1397-07-22

استخدام طراح گرافیست خانم در شرکت غرفه سازی مسلط به نرم افزارهای کرل و فتوشاپ-علاقه مندان رزومه خود را برای ما ایمیل نمایند.

استخدام طراح گرافیست خانم در شرکت غرفه سازی مسلط به نرم افزارهای کرل و فتوشاپ-علاقه مندان رزومه خود را برای ما ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی