آگهی استخدام منشی خانم در دفتر قالی شویی

استخدام منشی خانم در دفتر قالی شویی

1397-09-10

استخدام منشی خانم در دفتر قالی شویی در محیطی امن و مناسب در محدوده پرند

استخدام منشی خانم در دفتر قالی شویی در محیطی امن و مناسب در محدوده پرند

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی