آگهی استخدام علاقمند کار در کافی شاپ

استخدام علاقمند کار در کافی شاپ

1397-07-22

استخدام علاقمند کار در کافی شاپ بعد از آموزش و کارورزی رایگان

استخدام علاقمند کار در کافی شاپ بعد از آموزش و کارورزی رایگان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی