آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت تولیدی بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت تولیدی بازرگانی

1397-09-10

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت تولیدی بازرگانی با حقوق 1 م تومان در محیطی اداری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت تولیدی بازرگانی با حقوق 1 م تومان در محیطی اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی