آگهی استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی

استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی

1397-09-10

استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی جهت پاسخگویی به تلفن و ثبت نام مسافرین با حقوق وزارت کار و بیمه

استخدام منشی خانم در آژانس هواپیمایی جهت پاسخگویی به تلفن و ثبت نام مسافرین با حقوق وزارت کار و بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی