آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-12

استخدام منشی خانم با حقوق وزارت کار از ساعت 9 الی 17 درمحیطی اداری

استخدام منشی خانم با حقوق وزارت کار از ساعت 9 الی 17 درمحیطی اداری

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی