آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-12

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن از ساعت 9 الی 16

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن از ساعت 9 الی 16

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی