آگهی استخدام طراح صنعتی

استخدام طراح صنعتی

1397-07-22

استخدام طراح صنعتی اشنا به حوزه بسته بندی و نرم افزارهای مربوطه.رزومه خود را ایمیل کنید.

استخدام طراح صنعتی اشنا به حوزه بسته بندی و نرم افزارهای مربوطه.رزومه خود را ایمیل کنید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی