آگهی استخدام بازاریاب در موسسه حقوقی

استخدام بازاریاب در موسسه حقوقی

1397-07-22

بازاریاب حرفه ای خانم در موسسه حقوقی با1سال سابقه کار حقوق وزارت کار و پورسانت دارد

بازاریاب حرفه ای خانم در موسسه حقوقی با1سال سابقه کار حقوق وزارت کار و پورسانت دارد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی