آگهی استخدام منشی خانم در موسسه

استخدام منشی خانم در موسسه

1397-09-08

استخدام منشی خانم در موسسه با ظاهر آراسته و شیک و ساعت کار 11 الی 19 و حقوق 1.500 م

استخدام منشی خانم در موسسه با ظاهر آراسته و شیک و ساعت کار 11 الی 19 و حقوق 1.500 م

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی