آگهی استخدام بازارياب در یک شرکت معتبر

استخدام بازارياب در یک شرکت معتبر

1397-09-08

استخدام بازارياب در یک شرکت معتبر جهت پذیرش وهماهنگی فقط از طریق پیامک در واتس اپ به شماره یادشده می باشد.

استخدام بازارياب در یک شرکت معتبر جهت پذیرش وهماهنگی فقط از طریق پیامک در واتس اپ به شماره یادشده می باشد.

اهواز نادری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی