آگهی استخدام آشپز

استخدام آشپز

1397-07-21

استخدام سوشی زن حرفه ای در رستوران معتبر

استخدام سوشی زن حرفه ای در رستوران معتبر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی