آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت دربازرگانی ترکسان

استخدام فروشنده جهت فعالیت دربازرگانی ترکسان

1397-09-08

استخدام فروشنده جهت فعالیت دربازرگانی ترکسان برای همکاری وهماهنگی مصاحبه به آدرس زیر تشریف بیاورید. آدرس: خ سرداران یک آخر کوی ۲۴ خ بومی سمت راست پلاک ۲۵ مصاحبه بصورت حضوری از ساعت ۸الی ۱۴

استخدام فروشنده جهت فعالیت دربازرگانی ترکسان برای همکاری وهماهنگی مصاحبه به آدرس زیر تشریف بیاورید. آدرس: خ سرداران یک آخر کوی ۲۴ خ بومی سمت راست پلاک ۲۵ مصاحبه بصورت حضوری از ساعت ۸الی ۱۴

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی