آگهی استخدام نگهبان بازنشسته آقا برای مجتمع

استخدام نگهبان بازنشسته آقا برای مجتمع

1397-09-08

استخدام نگهبان بازنشسته آقا برای مجتمع بصورت پاره وقت

استخدام نگهبان بازنشسته آقا برای مجتمع بصورت پاره وقت

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی