آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-07-22

استخدام منشی مسلط به افیس وامور دفتری

استخدام منشی مسلط به افیس وامور دفتری

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی