آگهی استخدام راننده بدون خودرو و با خودرو جهت کار در آژانس

استخدام راننده بدون خودرو و با خودرو جهت کار در آژانس

1397-09-08

استخدام تعدادی راننده بدون خودرو و با خودرو جهت کار در آژانس با در/امد بالا و محیطی آرام و سالم (بیشتر سرویس ها شرکتی و در اختیار میباشند.)

استخدام تعدادی راننده بدون خودرو و با خودرو جهت کار در آژانس با در/امد بالا و محیطی آرام و سالم (بیشتر سرویس ها شرکتی و در اختیار میباشند.)

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی