آگهی استخدام راننده سرویس مدرسه

استخدام راننده سرویس مدرسه

1397-09-08

استخدام یک نفر راننده سرویس مدرسه جهت مسیر برگشت از شهرک شهید چمران به ابتدای اتوبان شهید باقری با درآمدی رضایت بخش(ترجیحا خانم)

استخدام یک نفر راننده سرویس مدرسه جهت مسیر برگشت از شهرک شهید چمران به ابتدای اتوبان شهید باقری با درآمدی رضایت بخش(ترجیحا خانم)

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی