آگهی استخدام منشی در استدیو عکاسی معتبر

استخدام منشی در استدیو عکاسی معتبر

1397-09-08

استخدام منشی در استدیو عکاسی معتبر با حقوق مکفی در محدوده شهران شمالی

استخدام منشی در استدیو عکاسی معتبر با حقوق مکفی در محدوده شهران شمالی

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی