آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت فنی و مهندسی نصب آسانسور و پله برقی

استخدام کارمند خانم در شرکت فنی و مهندسی نصب آسانسور و پله برقی

1397-09-08

استخدام کارمند خانم در شرکت فنی و مهندسی نصب آسانسور و پله برقی با حقوق مکفی در محدوده استاد معین

استخدام کارمند خانم در شرکت فنی و مهندسی نصب آسانسور و پله برقی با حقوق مکفی در محدوده استاد معین

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی