آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه جیووانی جنتیله

استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه جیووانی جنتیله

1397-09-08

استخدام فروشنده حرفه ای جهت فعالیت در فروشگاه جیووانی جنتیله برای همکاری و هماهنگی بصورت حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمایید. آدرس :لاله پارک ، طبقه همکف فروشگاه جیووانی جنتیله.

استخدام فروشنده حرفه ای جهت فعالیت در فروشگاه جیووانی جنتیله برای همکاری و هماهنگی بصورت حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمایید. آدرس :لاله پارک ، طبقه همکف فروشگاه جیووانی جنتیله.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی