آگهی استخدام راننده با خودرو مدل بالا

استخدام راننده با خودرو مدل بالا

1397-09-08

استخدام تعدادی راننده با خودرو مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با خودرو مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بالا

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی