آگهی استخدام بازارياب در زمینه قطعات خودرو و توزیع قطعات در یک شرکت معتبر

استخدام بازارياب در زمینه قطعات خودرو و توزیع قطعات در یک شرکت معتبر

1397-09-08

استخدام بازارياب در زمینه قطعات خودرو و توزیع قطعات در یک شرکت معتبر در صورت تمایل با شماره مندرج تماس برقرار نمایید.

استخدام بازارياب در زمینه قطعات خودرو و توزیع قطعات در یک شرکت معتبر در صورت تمایل با شماره مندرج تماس برقرار نمایید.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی