آگهی استخدام خیاط

استخدام خیاط

1397-07-21

استخدام خیاط بیرون بر حرفه ای جهت تولیدی مانتو

استخدام خیاط بیرون بر حرفه ای جهت تولیدی مانتو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی