آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات اسباب بازی

استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات اسباب بازی

1397-09-08

استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات اسباب بازی با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 1.500 م

استخدام منشی خانم در شرکتی در زمینه واردات اسباب بازی با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 1.500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی