آگهی استخدام منشی خانم در گروه مهاجرتی افتاب

استخدام منشی خانم در گروه مهاجرتی افتاب

1397-09-08

استخدام منشی خانم در گروه مهاجرتی افتاب با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق پایه 1.500 م

استخدام منشی خانم در گروه مهاجرتی افتاب با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق پایه 1.500 م

تهران امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی