آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1397-09-08

استخدام یک نفر جهت پیک موتوری در تهیه غذا با درآمد خوب بصورت نیمه وقت و ساعتی

استخدام یک نفر جهت پیک موتوری در تهیه غذا با درآمد خوب بصورت نیمه وقت و ساعتی

قم هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی