آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت نرم افزاری معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت نرم افزاری معتبر

1397-09-08

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت نرم افزاری معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17/30 در محیطی سالم با حقوق 1.300 م

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت نرم افزاری معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17/30 در محیطی سالم با حقوق 1.300 م

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی