آگهی استخدام فروشنده بوتیک زنانه

استخدام فروشنده بوتیک زنانه

1397-09-07

استخدام فروشنده خانم با تجربه کاری مربوطه جهت همکاری در بوتیک زنانه با اخلاق و مودب متعهد به کار و موازین اخلاقی در محدوده گوهردشت کرج ( اولویت استخدام با ساکنین گوهر دشت کرج و ساکنین حومه می باشد )

استخدام فروشنده خانم با تجربه کاری مربوطه جهت همکاری در بوتیک زنانه با اخلاق و مودب متعهد به کار و موازین اخلاقی در محدوده گوهردشت کرج ( اولویت استخدام با ساکنین گوهر دشت کرج و ساکنین حومه می باشد )

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی