آگهی استخدام نیروی بسته بند

استخدام نیروی بسته بند

1397-09-07

استخدام تعدادی نیروی جوان و کاری متعهد به کار جهت همکاری بسته بندی گوشت در کارگاه گوشت و مرغ بصورت تمام وقت همراه با بیمه

استخدام تعدادی نیروی جوان و کاری متعهد به کار جهت همکاری بسته بندی گوشت در کارگاه گوشت و مرغ بصورت تمام وقت همراه با بیمه

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی