آگهی استخدام بازاریاب خانم

استخدام بازاریاب خانم

1397-09-07

استخدام بازاریاب خانم با اخلاق و متعهد به کار دارای فن بیان خوب و مسلط به امور بازاریابی جهت عقد قرارداد کترینگ با شرکت ها و ادارات در کرج

استخدام بازاریاب خانم با اخلاق و متعهد به کار دارای فن بیان خوب و مسلط به امور بازاریابی جهت عقد قرارداد کترینگ با شرکت ها و ادارات در کرج

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی