آگهی استخدام راننده جهت همکاری با آژانس بهراد

استخدام راننده جهت همکاری با آژانس بهراد

1397-09-07

استخدام راننده جهت همکاری با آژانس بهراد با زنگ خور خوب و درآمد بالا ،طرف قرارداد با شرکت ها و سازمانها همراه با ارایه طرح ترافیک با سهمیه آژانسی

استخدام راننده جهت همکاری با آژانس بهراد با زنگ خور خوب و درآمد بالا ،طرف قرارداد با شرکت ها و سازمانها همراه با ارایه طرح ترافیک با سهمیه آژانسی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی