آگهی استخدام شینیون کار در سالن زیبایی

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی

1397-09-07

استخدام شینیون کار ماهر در سالن زیبایی.لطفا مشخصات و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

استخدام شینیون کار ماهر در سالن زیبایی.لطفا مشخصات و نمونه کار به تلگرام ارسال شود

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی