آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در کلینیک زیبایی

استخدام تعدادی منشی خانم در کلینیک زیبایی

1397-09-07

استخدام تعدادی منشی خانم در کلینیک زیبایی با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق ثابت 2.200 م به همراه بیمه و پاداش

استخدام تعدادی منشی خانم در کلینیک زیبایی با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق ثابت 2.200 م به همراه بیمه و پاداش

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی