آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-07

استخدام منشی خانم با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی