آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1397-09-07

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی جهت منشی مدیریت با حقوق مکفی زیر 30 سال

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی جهت منشی مدیریت با حقوق مکفی زیر 30 سال

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی