آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-09-07

استخدام 2 نفر پیک موتوری با حقوق ماهیانه 1400 حقوق ثابت برای ماه اول از ماه دوم ماهی 2 تومن

استخدام 2 نفر پیک موتوری با حقوق ماهیانه 1400 حقوق ثابت برای ماه اول از ماه دوم ماهی 2 تومن

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی