آگهی استخدام فروشنده کفش زنانه

استخدام فروشنده کفش زنانه

1397-09-07

استخدام تعدادی نیرو فروشنده ماهر و دارای روابط عمومی بالا و مسلط به امور گردانندگی مغازه جهت همکاری در فروشگاه کفش زنانه در منطقه امام حسین

استخدام تعدادی نیرو فروشنده ماهر و دارای روابط عمومی بالا و مسلط به امور گردانندگی مغازه جهت همکاری در فروشگاه کفش زنانه در منطقه امام حسین

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی