آگهی استخدام پیک رستوران

استخدام پیک رستوران

1397-09-07

استخدام نیروی جوان فعال و آراسته با اخلاق جهت همکاری در زمینه ی پیک رستوران تمام وقت همراه با وعده غذایی روزانه و در صورت معتبر بودن امان دادن محل خوابیدن در حوالی طالقانی

استخدام نیروی جوان فعال و آراسته با اخلاق جهت همکاری در زمینه ی پیک رستوران تمام وقت همراه با وعده غذایی روزانه و در صورت معتبر بودن امان دادن محل خوابیدن در حوالی طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی