آگهی استخدام تعدادی منشی خانم

استخدام تعدادی منشی خانم

1397-09-06

استخدام تعدادی منشی خانم با ساعت کار 9 الی 17/30 با حقوق ثابت به همراه پورسانت

استخدام تعدادی منشی خانم با ساعت کار 9 الی 17/30 با حقوق ثابت به همراه پورسانت

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی