آگهی استخدام طراح 3بعدی خانم در شرکت معتبر

استخدام طراح 3بعدی خانم در شرکت معتبر

1397-09-07

استخدام خانم آشنا به طراحی 3بعدی در شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی چهار دانگه

استخدام خانم آشنا به طراحی 3بعدی در شرکت معتبر واقع در شهرک صنعتی چهار دانگه

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی