آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1397-09-06

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی جهت انجام امور اداری و دفتری

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی جهت انجام امور اداری و دفتری

تهران سر سبز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی