آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-06

استخدام منشی خانم مجرد با حقوق 1.600 م تومان در محیطی اداری

استخدام منشی خانم مجرد با حقوق 1.600 م تومان در محیطی اداری

تهران بریانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی