آگهی استخدام خدمه خانم مجرد برای امور منزل و اشپزی

استخدام خدمه خانم مجرد برای امور منزل و اشپزی

1397-09-06

استخدام خدمه خانم مجرد برای امور منزل و اشپزی

استخدام خدمه خانم مجرد برای امور منزل و اشپزی

مشهد عنصری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی