آگهی استخدام کمک آشپز ماهر

استخدام کمک آشپز ماهر

1397-09-06

استخدام کمک آشپز ماهر و وارد به امور آشپزخانه از قبیل برنج دم کردن و جوجه و کباب زدن با اخلاق همراه با امکانات محل خواب و استراحت در حوالی تهرانسر

استخدام کمک آشپز ماهر و وارد به امور آشپزخانه از قبیل برنج دم کردن و جوجه و کباب زدن با اخلاق همراه با امکانات محل خواب و استراحت در حوالی تهرانسر

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی