آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-06

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه.به صورت اجاره ای

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه.به صورت اجاره ای

کرج درختی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی